Erbjuder verktygen för förändring
Med enkla verktyg och eget engagemang kan du bli från mycket av din oro, ångest och tankar och känslor som begränsar ditt liv. Psykoterapeut Ingrid Marongiu har stor erfarenhet av traumabehandling och kan hjälpa både företag och privatpersoner med konflikthantering och även transkulturella skillnader.
- Skillnaderna i den nya kulturen för flyktingar kan vara ett trauma i sig. Man kanske är van vid att folk frågar vad som hänt och vem man är, och förstår inte att i Sverige är det inte fint att vara nyfiken. En flykting tror då att han eller hon inte är intressant, känner sig osynlig och mycket ensam, säger Ingrid Marongiu.
Ingrid är i botten socionom, men eftersom hon är intresserad av hur vi människor beter oss så har hon vidareutbildat sig till legitimerad kognitiv psykoterapeut. Hon har även specialutbildning i transkulturella skillnader och har en gedigen erfarenhet av arbete med trauma-, kris- och flyktingproblematik med tortyr eller andra svåra upplevelser. I många år har hon arbetat i öppenvården och hon har haft egna patienter sedan 1997. Idag driver hon Santé Hälsokonsult och hyr in sig på Fantasihuset där hon tar emot för enskilda samtal. De flesta av sina uppdrag får hon från Beteendebyrån.
- Jag hjälper företag med konflikthantering och tar emot deras personal för enskilda samtal. Mitt mål är alltid att ge kunden verktyg att hantera sin situation nu och i framtiden, säger Ingrid.

Ingrids utbildningsgrund är psykodynamisk men hon har vidareutbildat sig i kognitiv psykoterapi som går under benämningen KBT terapier. Det innebär att man fokuserar på att svara på frågan "Hur?" visar sig mina problem, istället för "Varför?" som man gör i den psykodynamiska traditionen.
- Man kan mycket väl vilja ta reda på varför man har den här problematiken med kanske ångest eller depression, men den kunskapen i sig leder ju inte till förändring, säger Ingrid.

I KBT kartlägger man in i minsta detalj hur problemet visar sig och framförallt hur man tänker.
- Känslorna är man oftast mycket medveten om, men sällan de tankar som följer med. Tankar som återupprepas varje gång man hamnar i samma situation. Det är genom att förändra tanken man kan stoppa en automatisering och skapa förändring av ett beteende, säger Ingrid.
Terapin är tidsbegränsad och ofta behöver man inte gå i terapi mer än ett halvår, ibland kanske det räcker med fem gånger. Styrkan i terapin ligger både i den insikt och de verktyg som man får för att hantera alla slags problem, och det engagemang man är motiverad att lägga ner i arbetet.
- Satsar du 25% får du 25% förbättring av ditt problem, allt beror på ditt eget engagemang när du förstått hur du ska arbeta, säger Ingrid.


Santé Hälsokonsult

Bransch:
Hälsa

Telefon: 070-247 61 77


Email:
ingrid.marongiu@yahoo.se

Hemsida:
www.terapinu.se

Adress:
Santé Hälsokonsult
Örnbacken 32
12651 Hägersten

| 13 SENASTE FÖRETAGEN